11 класс

Русская литература

  • Поэзия  А.Ахматовой, М.Цветаевой,  Б.Пастернака, С.Есенина, В.Маяковского, К.Бальмонта, А.Белого, А.Блок, В.Брюсова, И.Северянина, Н.Гумилёва,  А.Твардовского, Н.Рубцова, Е.Евтушенко,  Ю.Кузнецова, А.Тарковского,  Б.Ахмадулиной, Д.Самойлова, Б.Окуджавы и др.
  • Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце».
  • Платонов А.П. «Фро», «В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности».
  • Шолохов М.А. «Тихий Дон».
  • Твардовский А.Т. «По праву памяти», «За далью даль».
  • Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича».
  • Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой», «Пожар».
  • Астафьев В.П. «Царь-рыба».
  • Шукшин В.М. «Чудик», «Сельские жители»

Белорусская литература

Паэзія

«Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско). «Споведзь калосся: беларуская паэзія другой паловы XX стагоддзя». – ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско). «Сталасць думкі, маладосць душы: зб. паэзіі». ШБ (склад. М.  Мятліцкі). Р. Баравікова.  «Дрэва для райскай птушкі». Ю. Голуб. Зб. «Сын небасхілу». П. Макаль. Зб. «Азбука любві». М. Мятліцкі. «Выбранае». П. Панчанка. Зб. «Горкі жолуд», «Высокі бераг», «Зямля ў мяне адна». А. Разанаў. «У горадзе валадарыць Рагвалод». А. Русецкі.  Зб. «Яго вялікасць». А. Сыс. Зб.  «Пан лес», «Агмень». В. Шніп. Зб.  «Балада камянёў». Я. Янішчыц. Зб. «У шуме жытняга святла», «Каліна зімы», «Пачынаецца ўсё з любві…» (на выбар).

Проза

В. Быкаў. «Знак бяды», «Сотнікаў». Л. Дайнека. Раман «Жалезныя жалуды». В. Карамазаў. Эсэ «Зачараваная душа». А. Кудравец. Зб. «Смерць нацыяналіста». Г. Марчук. Раман «Кветкі правінцыі». І. Навуменка. «Сямнаццатай вясной», «Хлопцы самай вялікай вайны». В. Праўдзін. «Апавяданні». І. Пташнікаў. «Тартак». М. Стральцоў. «Сена на асфальце», «На чацвёртым годзе вайны». Э. Хемінгуэй. «Стары і мора». І. Чыгрынаў. «Дзівак з ганчарнай вуліцы», «У ціхім тумане». І. Шамякін. Аповесць «Непаўторная вясна», «Гандлярка і паэт», «Ахвяры», раман «Сэрца на далоні», «Злая зорка».

Драматургія

У. Бутрамееў. «Страсці па Аўдзею». А. Дзялендзік. «Гаспадар». А. Дудараў. «Князь Вітаўт», «Чорная панна Нясвіжа», «Палачанка». Г. Марчук. «Калі заспявае певень». А. Петрашкевіч.  «Меч Рагвалода». І. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».