9 класс

Русская литература

 • Слово о полку Игореве»
 • «Повесть о Петре и Февронии» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.116-126
 • Ломоносов М. «Ода на день восшествия…»// Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.210-223 ; Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.5-11
 • Державин Г. «Памятник» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.234 ;  Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.19      
 • Фонвизин Д. «Недоросль» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.288-357
 • Жуковский В. «Вечер», «Море»// Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.38; «Светлана»; «Людмила»// Литературные баллады. – Мн, 2001. – С.28-42 
 • Грибоедов А. «Горе от ума» // Драматургия русских писателей. – Екатеринбург, 1995. 81-224 (10 экз.).
 • Пушкин А. Лирика. «Евгений Онегин».
 • Лермонтов М. Лирика. «Герой нашего времени». 
 • Гоголь Н.  «Мёртвые души».

Литература для прочтения летом

 • Ф.Тютчев, А.Фет: поэзия
 • Островский А. « Гроза», « Бесприданница».
 • Тургенев И. « Отцы и дети»,
 • «Стихотворения в прозе».
 • Некрасов Н. «Кому на Руси жить хорошо».
 • Салтыков-Щедрин М. «История одного города».
 • Достоевский Ф. «Преступление и наказание».
 • Толстой Л. «Война и мир».
 • Чехов А. «Человек в футляре», «Ионыч», «Попрыгунья», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня».
 • Горький М. «Челкаш», «На дне».
 • Бунин И. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Грамматика любви», «Тёмные аллеи».
 • Куприн А. «Гранатовый браслет».

 

Белорусская литература

Для будучага 9 класа

Мікола Гусоўскі. Паэма «Песня пра зубра».

Ян Баршчэўскі. Апавяданні «Шляхціц Завальня», «Плачка», «Белая Сарока» (са зборніка «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»).

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Фарс-вадэвіль «Пінская шляхта».

Якуб Колас. Паэма «Новая зямля».

Максім Гарэцкі. Апавяданне «Роднае карэнне».

Іван Шамякін. Аповесць «Непаўторная вясна» (1-я кніга пенталогіі «Трывожнае шчасце»).

Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха».

«Аповесць пра Грунвальдскую бітву» (урывак з «Хронікі Быхаўца») (пераклад В. Чамярыцкага).

Бачу Беларусь такой: фотаальбом (вершы з кнігі).

Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».

Генры Лангфела. «Спеў аб Гаяваце» (пераклад А. Куляшова).

Максім Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».

Мікола Маляўка. Зб. «Старая зямля».

Алесь Марціновіч. «Гістарычныя постаці».

Іван Саверчанка. «Скарб крывічоў: легенда».

Мігель дэ Сервантэс. «Хітры гідальга Дон Кіхот Ламанчскі».

Вальтэр Скот. «Айвенга».

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду – лёс радзімы».

Міхась Стральцоў. «Загадка Багдановіча».

Алена Стэльмах. «Дуб і крумкач».

Мікола Шабовіч. Зб. «Мая надзея» (вершы з раздзелаў «Верлібры», «Санеты»).

Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».

Яўгенія Янішчыц. Зб. «Пачынаецца ўсё з любві...», «Зорная паэма».