9 класс

Русская литература

 • Слово о полку Игореве»
 • «Повесть о Петре и Февронии» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.116-126
 • Ломоносов М. «Ода на день восшествия…»// Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.210-223 ; Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.5-11
 • Державин Г. «Памятник» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.234 ;  Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.19      
 • Фонвизин Д. «Недоросль» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.288-357
 • Жуковский В. «Вечер», «Море»// Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.38; «Светлана»; «Людмила»// Литературные баллады. – Мн, 2001. – С.28-42 
 • Грибоедов А. «Горе от ума» // Драматургия русских писателей. – Екатеринбург, 1995. 81-224 (10 экз.).
 • Пушкин А. Лирика. «Евгений Онегин».
 • Лермонтов М. Лирика. «Герой нашего времени». 
 • Гоголь Н.  «Мёртвые души».

Литература для прочтения летом

 • Ф.Тютчев, А.Фет: поэзия
 • Островский А. « Гроза», « Бесприданница».
 • Тургенев И. « Отцы и дети»,
 • «Стихотворения в прозе».
 • Некрасов Н. «Кому на Руси жить хорошо».
 • Салтыков-Щедрин М. «История одного города».
 • Достоевский Ф. «Преступление и наказание».
 • Толстой Л. «Война и мир».
 • Чехов А. «Человек в футляре», «Ионыч», «Попрыгунья», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня».
 • Горький М. «Челкаш», «На дне».
 • Бунин И. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Грамматика любви», «Тёмные аллеи».
 • Куприн А. «Гранатовый браслет».

 

Белорусская литература

«Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В. Кушнярэвіч). А. Абуховіч. Вершы. М. Арочка. «Судны дзень Скарыны». Д. Бічэль. Вершы са зб. «А на Палессі»: «Замест запавету», «На пляцы пятлі», «Еўфрасіння Полацкая», «Словам Скарыны», «Верша-творца Сімяон Полацкі»,  «Літанне». Я. Баршчэўскі. «Шляхціч Завальня», «Плачка», «Сын Буры». Т. Бондар. «Рагнеда». Зб.  «Карона Вітаўта Вялікага». Карусь Каганец. «Модны шляхцюк». У. Караткевіч. «Дрэва вечнасці». М. Кацюбінскі. «Цені забытых продкаў». Я. Колас. «Новая зямля», «На ростанях» (частка першая «У палескай глушы»). Ю. Крашэўскі. «Хата за вёскай». А. Куляшоў. «Хамуціус». М. Лужанін. «Колас расказвае пра сябе». «Мае браты, мае суседзі» (уклад. Т. Кабржыцкая, В. Рагойша). Я. Лучына. «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся». А. Мальдзіс. «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.». М. Маляўка. Зб. «Старая зямля». А. Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы». Б. Мікуліч.  «Развітанне». А. Наўроцкі. «Валун». Ш. Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры». А. СтаткевічЧабаганаў. «Лёс роду — лёс радзімы». К. Тарасаў. «Тры жыцці княгіні Рагнеды». Я. Чачот. «Наваградскі замак». Т. Шаўчэнка. Вершы. Паэмы. Ш. дэ Каспгэр. «Легенда пра Ціля Уленшпігеля».

Я Янішчыц «Зорная паэма»